COVID-19

Geachte

 In het licht van de huidige situatie inzake de verdere verspreiding van het COVID-19 virus (corona-virus) en de bijkomende, wettelijke maatregelen die dinsdagavond, 17 maart 2020, werden afgekondigd door de Belgische Nationale Veiligheidsraad ter bestrijding hiervan, ziet ons bedrijf zich ertoe gedwongen om per direct de uitvoering van al van haar werkzaamheden tot nader order op te schorten.

 Dergelijke opschorting is noodzakelijk, aangezien ons bedrijf o.a. bij de plaatsing van ramen praktisch niet kan voldoen aan de maatregel inzake “social distancing”, vermits onze vakmensen daarbij steeds in teams van minstens 2 personen moeten kunnen werken. In geval van verderzetting van onze werkzaamheden, brengen wij niet enkel de gezondheid van u en van ons personeel in het gevaar, doch zijn wij tevens strafrechtelijk vervolgbaar door de overheid.  

 Als gevolg hiervan zullen de voorziene leveringstermijnen niet kunnen worden gerespecteerd en kunnen op heden nog geen nieuwe planningen opmaken. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie van overmacht waarmee wij worden geconfronteerd en excuseren ons alvast voor de eventuele ongemakken die dit teweeg zal brengen.

 Het spreekt voor zich dat wij de situatie nauwlettend opvolgen en de nodige inspanningen leveren om de schade voor u en onszelf te beperken.  Van zodra wij in de mogelijkheid zijn om opnieuw op een veilige en wettelijke wijze onze werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te starten en de kans hebben gehad om realistische planningen op te maken, zullen wij u contacteren voor de (verdere) uitvoering van de geplande werken.

 

Hoogachtend